Hướng dẫn bảo hành

  • Bảo hành tại VP công ty: 55D Đường 24, KP.7, P Linh Đông, Q. Thủ Đức. TP.HCM. Tel: 0902.648.246
  • Tất cả các Nhà PP, Đại lý của công ty có trách nhiệm nhận bảo hành cho người sử dụng cuối cùng.
  • Đổi mới sản phẩm, không sữa chữa. Áp dụng cho sản phẩm đủ điều kiện Bảo hành.

Quý khách có yêu cầu cần bảo hành vui lòng liên hệ tại VP công ty: 55D Đường 24, KP.7, P Linh Đông, Q. Thủ Đức. TP.HCM. Tel: 0902.648.246

  • Thời gian phản hồi thông tin: 08h làm việc từ khi nhận được hàng bảo hành.
  • Thời gian trả hàng Bảo Hành: Thời gian trả hàng được tính kể từ khi xác nhận thông tin.
  • Khu vực HCM: 08h làm việc.
  • Khu vực Tỉnh: 16h làm việc.

Lưu ý: Các trường hợp đặc biệt sẽ thỏa thuận với khách hàng về thời gian trả hàng.

Nơi nhận và lưu:

  • Phòng kiểm tra chất lượng, BPSX.
  • VP công ty Minh Kim